Klassieke dressuur is bewuste dressuur

Het paard moet wel kúnnen bewegen.

Veel paarden zijn in min of meerdere mate claustrofobisch geworden. Ze mogen niet bewegen, worden vastgehouden, ingehouden en gecontroleerd op een manier die gewoonweg slecht uitwerkt. Mentaal en fysiek. Dat zet zich vast in hun lijf en het is vervolgens heel lastig om de paarden daar weer uit te bevrijden. Je begint dan eigenlijk gewoon weer met het paard op eigen benen te laten lopen.

Gymnastiseren houdt in dat je het paard sterker en soepeler wilt maken; beweging in alle gewrichten behouden. Helaas zien we veel halzen die stijf zijn als een bezemsteel, ruggen die niet kunnen deinen, etcetera. En helaas leidt dat tot kreupelheden en anderen problemen waar ruiters zelf niet goed uitkomen.

Wist je dat ….

 • een paard pas volgroeid is als hij acht jaar oud is?
 • de gemiddelde leeftijd van het rijpaard op dit moment zeven jaar is; rond die leeftijd is het gemiddelde paard afgekeurd
 • 90% van de blessures voort komt uit training in een te laag tempo*. Hierdoor komt het paard namelijk niet in zijn optimale ´range of movement´ waarbij al zijn gewrichten en spieren  goed doorbewegen (bron: *Equiscio)
 • Stap de meest belastende gang is waarin schade aan onderrug, bekken en SI gewrichten kan ontstaan op het moment dat de verbinding weg valt
 • Spieropbouw plaatsvindt na 48 uur rust, dus na twee aaneengesloten dagen rust

Diverse oude meesters hebben de afgelopen eeuwen hun kennis gedeeld over het trainen en rijden van paarden. Hun kennis is enorm waardevol en inmiddels aangevuld met nieuwe inzichten. Klassieke rijkunst staat voor:

 • Het trainen van paarden binnen de fysieke en mentale mogelijkheden van het individuele paard
 • Met als doel het paard geschikt te maken als rijdier
 • Het verfraaien van de beweging

In de barokke tijd  (17e en 18e eeuw) werd het rijden een uiting van kunst voor de adel.  In deze tijd werden de hofrijscholen opgericht, waaronder de Spaanse hofrijschool in Wenen. Tot en met de 19e eeuw werden paarden ingezet voor dagelijks gebruik. Mensen waren afhankelijk van paarden.  Ze werden in grote getale ingezet op de slagvelden en als vervoermiddel. Paarden moesten gezond, wendbaar en snel zijn en moesten oefeningen beheersen die ook op de slagvelden van nut konden zijn. Vanaf de 20ste eeuw zijn paarden echt tot een luxe artikel geworden voor een brede groep mensen. We rijden paard voor ons plezier en zetten ze in in de sport of als recreatiepaard met als gevolg dat er anders getraind wordt. Helaas kwam de kennis en ervaring van de oude leermeesters niet meer terecht bij de gewone ruiter. En dat is niet in het belang van het paard.

Anno 2023 zie ik een hele mooie trend. Er komt meer integratie van kennis uit de hoeken van zowel de klassieke hoek, als uit de hoek van cowboy’s (natural horsemanship) waardoor de mentale kant en de kennis van het trainen vanuit biomechanica wordt gecombineerd. Het opent ogen en maakt mensen bewust. En daar gaat het om.

 

Misschien herken je je in onderstaande vragen:

 • Je paard heeft moeite met door zijn lijf te bewegen en los te laten
 • Je aanleuning is niet fijn
 • Je paard heeft onvoldoende sprong in de galop
 • De achterhand van je paard mag nog sterker worden zodat er meer gedragenheid komt
 • Misschien lukt het niet om het paard ruim te laten stappen?

Of heb je een specifiek leerdoel zoals:

 • Je gaat je paard weer oppakken na een blessure of een rustperiode en je wilt dit op een verantwoorde manier doen
 • Meer inzicht in het bewegingsapparaat en de anatomie van het paard
 • Verbeteren van je eigen zit
 • Een betere kijk op de fysieke gesteldheid en bespiering van het paard

 

 Lessen bij Irene

irene jas

Ontvang mijn gratis e-book!

In zeven stappen van frustratie naar voldoening.